In aanloop naar de behandeling door Provinciale Staten van de begroting van de Provincie Noord-Holland heeft Economisch Forum Holland boven Amsterdam samen met VNO-NCW West een Vergelijking van Visies opgesteld.

Dit document vergelijkt het coalitieakkoord 2023-2027 ‘Verbindend vooruit!’ met het manifest van Economisch Forum Holland boven Amsterdam en het door VNO-NCW West aangeleverde manifest voor Noord-Holland. Beide manifesten zijn tot stand gekomen met inbreng van relevante ondernemerskringen en brancheorganisaties als Evofenedex, Techniek Nederland, KHN, HISWA-RECRON, INretail, Bouwend Nederland, Metaalunie en TLN.

De Vergelijking van Visies is hier te lezen.

Met dit document willen de ondernemersorganisaties bijdragen aan de uitvoering van het coalitieakkoord op punten die voor ondernemers van groot belang zijn.

Het is goed dat verschillende passages en ambities uit het coalitieakkoord overeenkomen met de visies over laadinfrastructuur, vergunningverlening en andere zaken. Een deel van de ambities en toezeggingen uit het coalitieakkoord is reeds verwerkt in de begroting voor komend jaar, maar enkele punten uit de genoemde manifesten ontbreken nog.

We blijven daarom graag in gesprek met de Provincie en politieke partijen in Provinciale Staten om ambities op het gebied van regelgeving, bereikbaarheid en bedrijventerreinen verder vorm te geven.

Back To Top