Wat het Economisch Forum wil:

  • Beschikbaarheid van voldoende kwantitatief en kwalitatief bedrijventerrein op goed bereikbare locaties
  • Koesteren huidige bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven (onder meer om de ‘tegenspits’ inhoud te geven)
  • Verduurzaming van berdrijventerreinen met streven naar energie-positiviteit
  • Geen verdringing van vitale bedrijvigheid door woningbouwplannen
  • Inzet op vestigingsmogelijkheden van bedrijven waarvoor in Amsterdam geen plaats meer is
  • Benutting gunstige ligging Noord-Holland ten opzichte van Noordzee-windparken
  • Inzet op hechte samenwerking tussen de havengebieden in Noord-Holland. Gaat om:
H2 infrastructuur; aanlanding wind en onderhoud
  • (Milieu-)ruimte voor water- en haven-gerelateerde bedrijven

Reactie Economisch Forum op het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie

Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om een ‘Ruimtelijk Voorstel’ te maken. Het Rijk kijkt…

Lees meer

Manifest: Stop het gedraal rond groen staal!

Het georganiseerde bedrijfsleven in de regio staat achter deze giga-transformatie van Tata. Op initiatief van…

Lees meer

Noordhollands Dagblad Regiodeal: leg 32,5 miljoen euro in, krijg 32,5 miljoen cadeau.

Dit artikel verscheen in het Noordhollands Dagblad op 18 februari 2024 en is geschreven door…

Lees meer

Tien stellingen van Friso de Zeeuw over wonen en werken

Friso de Zeeuw sprak over de spanning tussen wonen en werken in de ruimtelijke planning…

Lees meer

Het Bedrijfsleven moet betrokken zijn bij de Provincie Noord-Holland

In aanloop naar de behandeling door Provinciale Staten van de begroting van de Provincie Noord-Holland…

Lees meer

Juridische procedures tegen Tata of Chemours leveren meer nadelen dan voordelen op

Juridische procedures tegen Tata of Chemours leveren meer nadelen dan voordelen op Dit artikel verscheen…

Lees meer

Tata-rapport van RIVM zaait onnodig onrust

Tata-rapport van RIVM zaait onnodig onrust Dit artikel verscheen in de NRC van 9 oktober…

Lees meer

Laat de industrie niet in het verdomhoekje zetten

Laat de industrie niet in het verdomhoekje zetten Dit artikel verscheen in het Financieel dagblad…

Lees meer

Wegenbelasting omhoog, maar Noord-Holland trekt voor bereikbaarheid niet meer geld uit dan ’voor hooguit één tunneltje onder het spoor’

Wegenbelasting omhoog, maar Noord-Holland trekt voor bereikbaarheid niet meer geld uit dan ’voor hooguit één…

Lees meer
Back To Top