Wat het Economisch Forum wil:

  • Beschikbaarheid van voldoende kwantitatief en kwalitatief bedrijventerrein op goed bereikbare locaties
  • Koesteren huidige bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven (onder meer om de ‘tegenspits’ inhoud te geven)
  • Verduurzaming van berdrijventerreinen met streven naar energie-positiviteit
  • Geen verdringing van vitale bedrijvigheid door woningbouwplannen
  • Inzet op vestigingsmogelijkheden van bedrijven waarvoor in Amsterdam geen plaats meer is
  • Benutting gunstige ligging Noord-Holland ten opzichte van Noordzee-windparken
  • Inzet op hechte samenwerking tussen de havengebieden in Noord-Holland. Gaat om:
H2 infrastructuur; aanlanding wind en onderhoud
  • (Milieu-)ruimte voor water- en haven-gerelateerde bedrijven

Ruimte voor bedrijven en wonen: ’Wij hebben de oplossing’

Huisvesting van werknemers vlak bij werk is maatschappelijk én economisch belang. Maar de komst van…

Lees meer

Tekort aan bedrijventerreinen in Noord-Holland

In het grootste deel van Noord-Holland is of dreigt een tekort aan bedrijventerreinen. Daarom is…

Lees meer

Debat toekomst Tata Steel

Op 9 september vindt in de 2e Kamer een debat plaats over de toekomst van…

Lees meer
Back To Top