Wat het Economisch Forum wil:

  • Beschikbaarheid van voldoende kwantitatief en kwalitatief bedrijventerrein op goed bereikbare locaties
  • Koesteren huidige bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven (onder meer om de ‘tegenspits’ inhoud te geven)
  • Verduurzaming van berdrijventerreinen met streven naar energie-positiviteit
  • Geen verdringing van vitale bedrijvigheid door woningbouwplannen
  • Inzet op vestigingsmogelijkheden van bedrijven waarvoor in Amsterdam geen plaats meer is
  • Benutting gunstige ligging Noord-Holland ten opzichte van Noordzee-windparken
  • Inzet op hechte samenwerking tussen de havengebieden in Noord-Holland. Gaat om:
H2 infrastructuur; aanlanding wind en onderhoud
  • (Milieu-)ruimte voor water- en haven-gerelateerde bedrijven

Energievoorziening en bereikbaarheid komen er bij de provincie bekaaid af

Energievoorziening en bereikbaarheid komen er bij de provincie bekaaid af Economisch Forum vindt het coalitieakkoord…

Lees meer

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

Dit artikel verscheen op gebiedsontwikkeling.nu op 24 maart 2023. Bedrijventerreinen en werklocaties hebben een grote…

Lees meer

Strategische visie Economisch Forum Holland boven Amsterdam

De strategische visie ‘Naar toekomstbestendige bedrijventerreinen’ is voorbereid door het Economisch Forum Holland boven Amsterdam…

Lees meer

Provinciemanifest: Wij verwachten meer van de provincie

Manifest voor de provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland van het Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ Naar een…

Lees meer

Ruimte voor bedrijven en wonen: ’Wij hebben de oplossing’

Huisvesting van werknemers vlak bij werk is maatschappelijk én economisch belang. Maar de komst van…

Lees meer

Tekort aan bedrijventerreinen in Noord-Holland

In het grootste deel van Noord-Holland is of dreigt een tekort aan bedrijventerreinen. Daarom is…

Lees meer

Debat toekomst Tata Steel

Op 9 september vindt in de 2e Kamer een debat plaats over de toekomst van…

Lees meer
Back To Top