Wat het Economisch Forum wil:

  • Goede bereikbaarheid (intern en extern) van de regio met de auto, OV en (snel)fiets
- In samenhang met het woningbouwprogramma: prioriteit voor het verbeteringsprogramma van de Noord-Zuid-corridors (OV en auto)
  • Doorstroming van het logistiek verkeer
  • Bevordering van de verduurzaming van het woon-werk-verkeer (zgn. werkgeversaanpak)
  • Zie verder de EF-notitie ‘Hou de regio bereikbaar’

Provinciemanifest: Wij verwachten meer van de provincie

Manifest voor de provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland van het Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ Naar een…

Lees meer

Mobiliteitsbeleid Noord-Holland Noord

Het Economisch Forum maakt zich grote zorgen om de bereikbaarheid en mobiliteit in Noord-Holland boven…

Lees meer

Brief Westfrisiaweg

Op 7 oktober zond het Economisch Forum een brief naar GS en PS over de…

Lees meer

NHNEXT: Bereikbaarheid

In het kader van de 2e Kamerverkiezingen zijn via NHNEXT gesprekken gevoerd met kandidaat 2e…

Lees meer

Zo houden wij Noord-Holland bereikbaar

De groei van mobiliteit houdt aan. Een van de oorzaken is, dat de werkgelegenheid zich…

Lees meer

Bedrijven zien forens graag snelfiets pakken

Het Economisch Forum komt met voorstellen voor het verbeteren van de mobiliteit. Lees hier het…

Lees meer

Economisch Forum: Zo blijft de regio bereikbaarheid

Visie op de bereikbaarheid van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal vanuit breed economisch perspectief. Met concrete…

Lees meer
Back To Top