Het Economisch Forum heeft een verkiezingsmanifest opgesteld ten behoeve van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale politiek en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige lokale gemeenschap, sponsoren lokale activiteiten, bemensen de vrijwillige brandweer. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, gericht op brede welvaart.

In het verkiezingsmanifest benoemen wij een aantal thema’s, die cruciaal zijn voor het succes van de ondernemingen in ons gebied. Wij noemen ze hier in willekeurige volgorde. Het is namelijk de samenhang van maatregelen op al deze terreinen dat uiteindelijk het succes bepaalt: vestigingsklimaat, ruimtelijke ordening, wonen, duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, arbeidsmarkt, toerisme en gastvrijheid. En dat alles in een aantrekkelijke omgeving.

Het verkiezingsmanifest kunt u hier raadplegen en uiteraard staat het u vrij deze door te sturen naar uw achterban. Ook het NHD besteedde aandacht aan het manifest.

Op 9 maart om 14:00 uur wordt het verkiezingsmanifest toegelicht tijdens een livestream van NHNEXT.

Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland, evofenedex, Metaalunie en VNO-NCW West organiseren samen op dinsdag 1 maart 2022 van 16.15 tot 17.00 uur een webinar voor kandidaat-raadsleden uit gemeenten in Noord-Holland. Tijdens het webinar staan belangrijke thema’s centraal zoals de inrichting van ruimte en leefomgeving, stadsdistributie en mobiliteit, energietransitie en de herstelagenda economie. Elk thema wordt ingeleid door een ondernemer uit de regio. Aanmelden kan hier.

Back To Top