Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale politiek en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige lokale gemeenschap, sponsoren lokale activiteiten, bemensen de vrijwillige brandweer. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, gericht op brede welvaart.

Ondernemerschap, economie en werkgelegenheid zijn de afgelopen jaren in diverse gemeentelijke visies sterk onderbelicht gebleven. Dat komt onder meer tot uitdrukking in bestuurlijke aandacht, verdeling van de schaarse ruimte en de lokale lastendruk.

Ruimte voor ondernemen en voor werk moet dan ook de komende jaren een belangrijk thema zijn in het gemeentelijk en regionaal beleid. De opgave om balans te vinden tussen ruimte om te werken, wonen, recreëren en duurzame energiebronnen, is lastig. Evenwichtige keuzes vragen om goede samenwerking tussen overheden met economische clusters en het georganiseerd bedrijfsleven.

Wij benoemen een aantal thema’s, die cruciaal zijn voor het succes van de ondernemingen in ons gebied. Wij noemen ze hier in willekeurige volgorde. Het is namelijk de samenhang van maatregelen op al deze terreinen dat uiteindelijk het succes bepaalt: vestigingsklimaat, ruimtelijke ordening, wonen, duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, arbeidsmarkt, toerisme en gastvrijheid. En dat alles in een aantrekkelijke omgeving.

In dit manifest geven wij een aantal handreikingen voor opname in de collegeprogramma’s 2022 – 2026.

Back To Top