Wegenbelasting omhoog, maar Noord-Holland trekt voor bereikbaarheid niet meer geld uit dan ’voor hooguit één tunneltje onder het spoor’

Dit artikel is geschreven door Peter Schat en verscheen op 20 juli 2023 in het Noord-Hollands Dagblad.

,,Wordt deze bestuursperiode de doorstroming op de Ring Alkmaar verbeterd, de ontsluiting van het WFO-terrein in het West-Friesland aangepakt en komt er schot in de dramaverbinding A8-A9, om drie voorbeelden te noemen?’’

Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam betwijfelt het. Voorzitter Friso de Zeeuw reageert op het coalitieakkoord dat de Statenfracties BBB, VVD, GroenLinks en PvdA sloten voor de komende vier jaar. ,,Voor ondernemend Noord-Holland biedt dit programma aanzienlijk meer houvast dan het vorige. We zien echter bij twee topprioriteiten van ondernemers ernstige tekortkomingen’’, aldus De Zeeuw.

Eerst tekortkoming is onvoldoende geld uittrekken voor wegenprojecten om de bereikbaarheid te verbeteren, de ’mooie woorden’ in het akkoord ten spijt. ,,Voor de genoemde bedragen kun je hooguit één tunnel onder het spoor aanleggen.’’

De tweede betreft de energievoorziening. ,,De filevorming op het energienet duurt nog zeven tot tien jaar voort. Dat is ronduit desastreus voor het ondernemingsklimaat. Bedrijven die willen uitbreiden, verhuizen of verduurzamen kunnen geen energieaansluiting krijgen. Plannen op gebied van wonen, onderwijs gezondheidszorg, cultuur en toerisme zullen stranden’’, voorspelt De Zeeuw, die zich stoort aan de ’vrijblijvende formulering’ van de oplossingen in het akkoord, ’die geen recht doet aan de ernst van de situatie’. ,,Hiermee gaan we het niet redden. De provincie moet de regie nemen.’’

Noord-Hollanders gaan meer wegenbelasting betalen omdat de provincie de opcenten volgend jaar verhoogt. ,,Een meeropbrengst de komende vier jaar van 183 miljoen euro.’’ De Noord-Hollandse opcenten blijven ondanks de verhoging de laagste van het land. Niettemin vindt het in het Forum georganiseerde bedrijfsleven het een gemiste kans, dat de belastingverhoging niet gericht besteed wordt aan verbeteren van de infrastructuur, zowel op gebied van mobiliteit, energie en digitaal.

Back To Top