Manifest voor de provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland van het Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’

Naar een beter vestigingsklimaat

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Het provinciaal bestuur speelt op een aantal fronten een bepalende rol bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat in onze regio. In dit manifest benoemen wij prominente opgaven waarop wij de provincie in de komende bestuursperiode (2023-2027) aanspreken. Dit is niet alleen een wensenlijst. Want bedrijven hebben ook zelf een verantwoordelijkheid als het gaat om innoveren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is dit manifest tevens een aanbod tot samenwerking.

Dit zijn onze speerpunten

  • Bedrijventerreinen: voldoende kwantiteit én kwaliteit, met 8 aandachtspunten voor een duurzame lange termijn-aanpak.
  • Woningbouw: nu uitvoeren van de afgesproken plannen, met de infrastructuur die daarbij hoort.
  • Mobiliteit: investeren in OV en auto- en snelfietsverbindingen waar het verkeer vastloopt (o.m. Ring Alkmaar, A8-A9, Den Helder).
  • Energie: regie nemen bij de bestrijding van de energiecongestie en actieve steun voor duurzame energie-oplossingen.

Als we terugkijken naar de aflopende bestuursperiode, waarderen wij de inspanningen van de provincie als het gaat om de opzet van een omvangrijk waterstofcluster in onze regio. Dat geldt ook voor de inspanningen voor de totstandkoming van ROM InWest en de steun voor de Greenport Noord-Holland Noord.

Ontevreden zijn wij over het beleid met betrekking tot mobiliteit, woningbouw en stikstof. Daar missen wij gedrevenheid en actie. Ook de afwijzende houding jegens het initiatief voor een brede Regionale Investerings Agenda stelt teleur.

Kortom: volop ruimte voor verbetering!
Lees daarom ons uitgewerkte programma

Back To Top