Dit artikel geschreven door Stijn Vos verscheen op 6 december 2022 in de Reg!o Noordkop.

Kop van Noord-Holland – Emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw, tevens voorzitter van Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’, maakt zich zorgen over de waterstof positie van Den Helder en de rest van de regio. De Noordkop lijkt in de plannen van het kabinet nog geen belangrijke rol te gaan spelen in het te ontwikkelen waterstofnetwerk. Sterker nog, de ‘backbone’ van de waterstoftransport loopt precies langs de regio heen.

De Zeeuw, voormalig wethouder en organisatieadviseur, behartigt via het Economisch Forum ‘Noord-Holland boven Amsterdam’ de belangen van het bedrijfsleven in de regio boven het Noordzeekanaal. De organisatie komt onder andere op voor een goede bereikbaarheid, bedrijvigheid, beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten en innovatie. Volgens De Zeeuw heeft ‘Het Forum’ herhaaldelijk aangedrongen op actie wat betreft de energie-infrastructuur in de Noordkop. Vooral Den Helder staat te springen om de bedrijvigheid die de waterstofeconomie moet brengen.

Minister Adriaansens (EZK) en minister Jetten (Klimaat en Energie) hebben nu via een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Van de veertien grote projecten die het Rijk gaat uitvoeren is er geen één gesitueerd in Noord-Holland Noord. In de brief staat wel dat de minister uitgaat van een aanlanding van wind aan zee in de Kop van Noord-Holland, maar waar is nog niet duidelijk. Ook kan dit in zijn geheel niet doorgaan. Zo lijkt het dus allerminst zeker dat de regio een graantje mee gaat pikken van al het geld dat met de projecten gemoeid is.

Het kaartje van de ministers. In het blauw de waterstofinfrastructuur.

Den Helder geschikt als aanlandingsplaats
“Den Helder is uitermate geschikt als aanlandingsplaats voor wind op zee en het opwekken van waterstof. Alle faciliteiten zijn er”, aldus De Zeeuw. Het Forum heeft de plannen van het kabinet op de voet gevolgd en steeds weer aangekaart dat de Noordkop niet vergeten moet worden: “We kregen meermaals het antwoord dat het goed komt en dat de plaatjes nog niet geactualiseerd zouden zijn. Nu komt er weer informatie vanuit de minister en weer is de positie van Den Helder onduidelijk.”

Toch wordt er door zowel de provincie als het Rijk nog steeds gesproken over de aanlanding van wind op zee in Noord-Holland Noord. Zelfs in de brief aan de Kamer wordt dit nog als optie genoemd: “In de brief staat inderdaad één korte zin over Noord-Holland Noord, namelijk dat er verwacht wordt dat er een aanlanding voor wind op zee komt. De belangen van de Noordkop zijn het Rijk niet helemaal onbekend, maar het is te mager. We zijn slechts een voetnoot. Om investeerders en bedrijven aan te trekken moet je prominent in beeld zijn als regio. Dat is nu allerminst het geval.”

Investeren in de haven
De brief van het kabinet komt vlak voor de raadsvergadering van 6 december waarin de Helderse raad moet besluiten over het vrijmaken van nieuw budget voor havenbedrijf Port of Den helder. Op 17 november jongstleden besloot de gemeenteraad, mede vanwege twijfels over de commerciële ambities van de Helderse haven, de investeringen in de commerciële tak voor nu te schrappen. Zo zei Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder dat hij twijfels heeft bij de voorgestelde toekomstige winsten uit wind op zee. Volgens hem is nog veel onzeker. Oppositiepartij Behoorlijk Bestuur vindt het in zijn geheel een illusie dat Den Helder een grote rol gaat spelen bij de ontwikkeling van windparken.

Volgens De Zeeuw kan Den Helder toch echt een rol gaan spelen. Investeren in de commerciële ambities van het havenbedrijf zou volgens hem dan ook verstandig zijn, maar dan is het wel zaak dat alle betrokken partijen een vuist maken richting de landelijke overheid: “Het ministerie is kennelijk nog te weinig doordrongen van de mogelijkheden die Den helder biedt. We moeten dit als bedrijfsleven, de gemeenten en de provincie gezamenlijk stevig aankaarten. Waterstof is iets voor de lange termijn, maar de belangrijke posities worden op korte termijn vervuld. Als er nu niks gebeurt zijn we te laat.”

Back To Top