Dit artikel van Gert van der Maten verscheen op 23 november 2022 in het Noordhollands Dagblad.

’Sloom’, ’de slag verloren’, ’gefaald’. Dat de regio zowat niets kreeg uit een rijkspot van 7,5 miljard voor wegen en verkeer, heeft ze aan zichzelf te wijten. Dat zegt Friso de Zeeuw, voorzitter van het Economisch Forum ’Holland boven Amsterdam’.

De regio was volgens oud-gedeputeerde en emeritus-hoogleraar De Zeeuw te verdeeld en veel te laat met het indienen van plannen. Andere regio’s als Amersfoort en Ede-Wageningen slaagden er wel in om bijdragen van het Rijk te krijgen. Hier ging slechts 53 miljoen naar Alkmaar en Hoorn. „De hele regio is tussen de 150 en 200 miljoen misgelopen.”

Recent haalde de Alkmaarse VVD-fractieleider John van der Rhee fel uit naar het CDA dat wethouder na wethouder veel te weinig zou hebben gelobbyd in Den Haag en bij de provincie. Gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) reageerde geïrriteerd dat Alkmaar wel degelijk geld heeft gehad.

Plank
Allebei slaan ze de plank mis, vindt De Zeeuw, al vindt hij het wel positief dat Van der Rhee het onderwerp heeft aangekaart. Het gaat er volgens de voorzitter om dat de 16 gemeenten van de regio Noord-Holland Noord er niet in zijn geslaagd om zich op tijd bij het Rijk te presenteren als grootschalige woningbouwlocatie.
De Zeeuws ’Economisch Forum’ is een bundeling van ondernemersverenigingen en -organisaties boven Amsterdam. „Wij hebben altijd gezegd dat woningbouw ook een bereikbaarheidsvraagstuk is. Anders slibben de wegen dicht en raken de treinen vol.” De ondernemers hebben er baat bij dat er voldoende gekwalificeerd personeel in de buurt van het werk kan en wil wonen.

Vodden
Dus zit volgens De Zeeuw het bedrijfsleven de politiek al jaren achter de vodden. Het plan om hier tot 2030 40.000 woningen te bouwen en daarna nog eens 20.000 stamt al van 2017. „Maar de provincie is er nooit enthousiast over geweest. Pas na drie jaar kwam er een woningdeal tot stand. En het duurde tot maart 2021 voor er een Bereikbaarheidsvisie lag.’’ De regio vroeg 367 miljoen van het Rijk voor de uitvoering daarvan. ,,Maar om voor te sorteren op een rijkssubsidie kun je niet volstaan met een visie. Dan moeten er concrete plannen liggen met getallen erbij.”

Er was ’onvoldoende eenheid’, vindt De Zeeuw. „Onvoldoende besef van urgentie en ook de provincie zette er zijn schouders niet onder. Het moet een kwestie zijn van geven en nemen. Je kunt niet ieders plannen zomaar bij elkaar optellen.”

Waarschuwing
In mei al waarschuwde het Economisch Forum in een brief dat ’een trage en vage’ regio nooit overtuigend bij het het Rijk om die 367 miljoen zou kunnen vragen. Het Forum heeft gelijk gekregen, vindt De Zeeuw. Er is 13 miljoen uitgekeerd voor verkeersmaatregelen in Alkmaar en 40 miljoen voor een aanpassing van het Keern in Hoorn. En dat was het. Het zijn de getallen waar Alkmaar en provincie mee schermen om te bewijzen dat er wel degelijk geld naar de regio is gegaan.

Terwijl het in De Zeeuws ogen helemaal niet raar was geweest als Noord-Holland Noord de helft tot twee derde van het gevraagde geld toegezegd had gekregen. ,,Gezien het forse geplande aantal van 40.000 woningen zou dit een volkomen reële verwachting zijn, zeker als je het vergelijkt met andere regio’s.” Die hebben volgens hem meer geld gekregen voor de bereikbaarheid van kleinere woningaantallen.

De Zeeuw rekent voor: Er is 53 miljoen (13 + 40) toegezegd van de gevraagde 367 miljoen. Blijft er 314 over. Als het overduidelijk was geweest waar het geld aan zou worden besteed, dan had makkelijk de helft (157) ook nog toegekend kunnen worden. Twee derde was ook denkbaar (209). Maar volgens de voorzitter ontbrak de duidelijkheid dus,

En nu is het geld voorlopig op. ,,In principe is de poet nu verdeeld”, zegt De Zeeuw. „Maar niet het koppie laten hangen. Er gaan vast wel gaten vallen omdat projecten niet doorgaan. Dan komt er wel weer een nieuwe kans. Even slikken en dan versterkt ertegenaan.”

Back To Top