Manifest verschraling OV in Noord-Holland Noord

De bereikbaarheid van de regio Noord-Holland Noord inclusief aangrenzende gebieden dreigt te verslechteren. Recent besloot NS om de dienstregeling in onze regio zodanig in te krimpen, dat dit resulteert in een steeds slechter bereikbare regio. Op vrijdag halveert de dienstregeling. Dit doet afbreuk aan de ontwikkeling van het regionale openbare vervoer.

Vele maatschappelijke organisaties hebben inmiddels het manifest getekend tegen verschraling van het OV in Noord-Holland Noord. Ook jij kan het manifest steunen. Laat zien dat een goed bereikbare regio belangrijk is voor jou. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen dat onze stem wordt gehoord.

Dit besluit van de NS heeft negatieve consequenties voor een brede groep van inwoners, werknemers, werkgevers, toeristen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in onze regio. Zij zijn immers de dupe van dit besluit en worden beperkt in hun mobiliteit en bereikbaarheid. Zo komt de bereikbaarheid, het woon- en werkgenot en toerisme in Noord-Holland Noord en aangrenzende gebieden verder onder druk te staan.

TEKEN DE PETITIE.

Basisbehoefte

Een goede verbinding vanuit Alkmaar en Den Helder met Amsterdam, Haarlem en de rest van Nederland is een basisbehoefte voor inwoners van Noord-Holland. Via de Zaanse Corridor, de Hoornse corridor en de Helderse Lijn is er alleen al via het spoor een dagelijkse forensenstroom van meer dan 100.000 mensen. Dit geldt voor studenten, werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen en bezoekers. Om de (prachtige) kleinere kernen te blijven bedienen en bereikbaar te houden, is juist opschaling van OV nodig in plaats van afschaling! De verschralende gevolgen van dit besluit zijn enorm, terwijl de regio in economische bloei staat. Een goede en sterke verbinding met de Metropoolregio Amsterdam en de rest van Nederland is juist een cruciale randvoorwaarde om brede welvaart in onze regio te stimuleren en faciliteren:

  • Cruciaal voor bedrijven en instellingen die hier gevestigd zijn of zich willen vestigen.
  • Cruciaal voor mensen die in de regio werken of wonen.
  • Cruciaal voor studenten die niet op kamers willen of kunnen, maar afhankelijk zijn van Amsterdam of Haarlem voor hun studie.
  • Cruciaal voor bezoekers die willen genieten van alle culturele en landschappelijke rijkdom die Noord-Holland Noord en aangrenzende gebieden te bieden hebben.

Sterke Regio

Wij werken keihard om onze regio toekomstbestendig te maken. Een goede verbinding is daarbij van essentieel belang. Het moet geen keuze zijn tussen openbaar vervoer of de auto, alle vormen van vervoer zijn nodig. Onze regio draagt bij aan het oplossen van het woningtekort door in stedelijk gebied te bouwen. Volgens de met de Rijksoverheid overeengekomen Woondeal NHN bouwt de regio 71.500 woningen tot 2040. Daarmee komt de bereikbaarheid van onze regio nog meer onder druk te staan. Ook in deze plannen is een zeer belangrijke rol weggelegd voor het openbaar vervoer.

Ook onze Regio telt

In het rapport ‘Elke Regio Telt’ van de Rijksoverheid staat beschreven dat, als de verbinding blijvend verschraald is, dit ook gevolgen heeft voor de lange termijn. Zoals jongeren die meer en meer wegtrekken voor studie of werk en niet meer terugkomen. Dit zorgt op de langere termijn voor een uitholling van de kernen in Noord-Holland Noord en aangrenzende gebieden. In onze regio gaat het om zoveel meer dan alleen het kostencomponent. Want ook onze regio telt mee als het gaat om nationale maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatadaptatie en de noodzakelijke transities in het energiesysteem, de landbouw en de economie. Het huidige rijksbeleid versterkt vooral regio’s die al sterk zijn.

Daarom deze oproep vanuit het hart, draai de voorgestelde aanpassingen terug zodat onze regio niet verder verschraalt en zodat onze regio haar groeipotentieel kan realiseren. Daarmee wordt niet alleen bijgedragen aan brede welvaart in onze regio, maar in heel Nederland.

Wij, inwoners, werknemers, werkgevers en organisaties in Noord-Holland Noord, roepen u daarom op:

  • Investeer in de logistieke maatregelen voor spoorontwikkeling in Noord-Holland Noord in opvolging van de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV.
  • Blijf investeren in de verbinding Alkmaar-Haarlem en breng de (spits)intercity weer terug.
  • Behoud de treinfrequentie tussen Alkmaar en Amsterdam, ook in de daluren en op de vrijdagen.
  • Houd de komst van spoorboekloos rijden (PHS) in zicht en voorkom verdere uitstel.
  • Draai de voorgestelde aanpassingen terug zodat onze regio niet verder verschraalt en zodat onze regio haar groeipotentieel kan realiseren.

Back To Top