Op 8 oktober is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest gelanceerd. Deze instelling kan met risicodragende leningen bedrijfsinvesteringen mogelijk maken. Het Economisch Forum heeft de oprichting van harte ondersteund.

Met het ministerie van EZK en de decentrale overheden uit de regio als aandeelhouder, beschikt ROM InWest over twee fondsen:

  • Een fonds ter waarde van € 60 miljoen, gericht op innovatief MKB, met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri & food, logistiek en life sciences & health.
  • Een transitiefonds van € 100 miljoen, voor investeringen in de energietransitie en de circulaire economie, zoals investeringen om een groene waterstofinfrastructuur op te zetten.

Naast de mogelijkheid tot financiële ondersteuning, helpt ROM InWest ondernemers ook inhoudelijk op weg. ROM InWest biedt namelijk ook hulp bij knelpunten in business development. Zo toetsen specialisten plannen van ondernemers op financiële en technische haalbaarheid en worden de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Tot slot kan ROM InWest, net als de andere ROM’s in Nederland, uitvoering geven aan Rijksregelingen. Zo komen publieke gelden uit Europa en Den Haag zo goed mogelijk bij ondernemers in de regio terecht.

Klik hier voor meer informatie.

Back To Top