Op 15 september organiseerde het Economisch Forum (EF) een eerste succesvolle partnerbijeenkomst. De belofte van voorzitter Friso de Zeeuw dat het EF in zijn huidige vorm tenminste nog drie jaar doorgaat, beloonden een aantal sponsors met het vooruitzicht op een meerjarige bijdrage. Daartoe behoorde ook Tata Steel, als nieuwe partner.

Gastheer Ralph van Soomeren (directievoorzitter Rabobank Noord-Holland-Noord) hield een uiteenzetting over de economische perspectieven voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Een kernpunt in zijn betoog was dat de economie van de regio een vrij robuust karakter heeft die behoorlijk bestand is tegen conjuncturele schommelingen. De coronacrisis heeft dat weer bewezen.

Back To Top