Het mobiliteitssysteem staat in verstedelijkte gebieden – zoals het grootste deel van Noord-Holland – onder grote druk. Zowel de wegcapaciteit als het openbaar vervoer raken op vele trajecten en knooppunten aan hun capaciteitsgrenzen of zijn daar al overheen.

Alles wijst erop dat de mobiliteitsgroei aan zal houden. Een van de oorzaken is dat de werkgelegenheidsgroei en de woningbouw zich over een groter gebied spreiden. De grenzen tussen Noord-Holland-Noord en het gebied van de Metropoolregio Amsterdam vervagen steeds meer.

Daarom presenteren wij onze visie op bereikbaarheid van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal vanuit een breed economisch perspectief.

Ons programma voor de komende 20 jaar omvat zowel een openbaar vervoer-programma, fiets-infrastructuur en spitsmijden als ook een stevig investeringsprogramma voor de weginfrastructuur. Waarbij we verbetering van doorstroming, veiligheid en leefbaarheid met elkaar combineren.

Met concrete voorstellen vanuit alle subregio’s boven het Noordzeekanaal. Aan de uitvoering willen wij met onze overheidspartners de komende jaren graag aan de slag.

Download hier

Back To Top