Bestuurders van het Economisch Forum geven de Bereikbaarheidsvisie aan minister Mark Harbers op 28 februari. Onder de nu al beruchte, te renoveren brug in de A7 bij Purmerend. V.l.n.r.: Arnoud Mulder (Bouwend NL), Hans-Peter Baars (West-Friesland), minister Mark Harbers en Thierry van der Weide (Waterland).

De bereikbaarheid van Noord-Holland is een kwestie van bestuurlijke wil, budget en stikstof. De plannen liggen klaar

Friso de Zeeuw en Rob Niele | 27 februari 2024

Aan de plannen ligt het niet. De bereikbaarheid van Noord-Holland is een kwestie van bestuurlijke wil, budget en stikstof, schrijven Friso de Zeeuw en Rob Niele. Zij zijn resp. voorzitter en bestuurslid mobiliteit van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, de koepelorganisatie van het bedrijfsleven boven het Noordzeekanaal.

In april gaat het viaduct in de A7 bij Purmerend in renovatie. Dat kan gedurende enkele maanden een verkeersinfarct voor een groot deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veroorzaken. Het benadrukt de kwetsbaarheid van het verkeerssysteem in deze regio. Deze krant kopte onlangs ‘Noord Holland zit op slot’.

Voor het Economisch Forum – de koepelorganisatie van het bedrijfsleven boven het Noordzeekanaal – vormt dit een van redenen om zich nu in een Bereikbaarheidsvisie uit te spreken. In de loop van dit jaar gaan de rijkoverheid, de provincie Noord-Holland en de gemeenten prioriteiten stellen voor de aanpak van infrastructuur. Ook een aanleiding waarom ondernemingen zich nu laten horen.

Ook komt er voor Noord-Holland-Noord een ‘ruimtelijk ontwikkelingsperspectief’ waarin allerlei ruimtelijke claims tegen elkaar worden afgewogen. Ondernemend Noord-Holland mengt zich in de ‘strijd om de ruimte’.

De mobiliteitsgroei zal aanhouden. Er komen tot 2040 zo’n 60.000 woningen in Noord- Holland boven het Noordzeekanaal bij. Jammer maar waar: wonen en werken komen niet dichter bij elkaar liggen. Terwijl een goede en betrouwbare bereikbaarheid de bloedsomloop van de dynamische regionale economie vormt. Als die bloemomloop stagneert, verliest Noord-Holland zijn aantrekkelijkheid als vestigingsregio.

Wij hebben in onze infra-wensenlijst scherpe prioriteiten gesteld. Omdat wij de beperkingen van beschikbare overheidsbudgetten kennen en weten dat ruimtelijke inpassing heel lastig is.

Het valt op dat wij eigenlijk bijna uitsluitend bestaande plannen (weer) bovenaan de agenda zetten. Neem de verbetering van N9 naar Den Helder. Een rapport met concrete voorstellen ligt er al jaren. Nog veel langer, al decennia, loopt de discussie over de directe verbinding tussen de A8 en A9. Wij gaan voor de Heemskerk-variant.

In de regio Waterland vinden wij dat het plan voor de verdiepte ligging van de N247 in Broek in Waterland zonder vertraging door moet gaan.

N242

In de regio Alkmaar zetten wij in op de capaciteitsvergroting van de N242. Wij zeggen: neem gelijk de stevige variant van de ‘verkenning’ die nu op tafel ligt en neem het te krappe spoorviaduct mee. En natuurlijk moet de afslag Heiloo van de A9 er komen.

Voor verbetering van de gebrekkige aansluiting van de Westfrisiaweg met de Houribdijk, ter hoogte van Enkhuizen, komen wij zelf met een voorstel.

In de IJmond steunen wij de bestaande voorstellen voor de Velsertraverse, de afwaardering van A22 en de aansluiting op de Broekpolder.

Stikstof dwarsboomt de verbetering van de verbinding Hoorn-Amsterdam voor wat betreft zowel openbaar vervoer, (snel)fietsen als infra waarvoor € 538 mln. beschikbaar is. Wanneer wordt die impasse eindelijk doorbroken?

Verkeersveiligheid

Bestuurlijke daadkracht, adequate budgetten en stikstof: daar gaat het dus vooral om. De meeste plannen die het Economisch Forum de hoogste prioriteit toekent, bevorderen niet alleen de doorstroming. Ze verbeteren ook de verkeersveiligheid (denk aan de N9) en de leefbaarheid van de omgeving (denk aan de verbinding A8-A9, de N242 en aan de A22). Juist die combinatie zou bestuurders moeten aanspreken.

De bereikbaarheidsvisie van het Economisch Forum beperkt zich uitdrukkelijk niet tot asfalt-voorstellen. Wij blijven ons met partners inzetten voor frequent spoor op de lijnen Heerhugowaard-Alkmaar-Zaanstad-Amsterdam en Hoorn-Purmerend-Amsterdam. Dat geldt ook voor interlokale snelfietsverbindingen. Vrachtvervoer over water heeft groeimogelijkheden.

Ondernemingen nemen zelf initiatieven om hun eigen transport duurzamer te maken en het woon-werkverkeer in de spits terug te dringen.

Bereikbaarheid is vooral een kwestie van bestuurlijke wil, budget en stikstof. Wat het bedrijfsleven betreft gaan we de komende jaren dus vooral stagnerende plannen en bestaande voorstellen uitvoeren.

Back To Top