Vrijdag 24 september is Ilse Zaal, gedeputeerde Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs van de provincie Noord-Holland, benoemd als extern voorzitter van het algemeen bestuur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn). De benoeming van de functie is voor twee jaar. Ze volgt daarmee Elly Konijn-Vermaas, wethouder gemeente Alkmaar, op die na acht jaar het voorzitterschap heeft overgedragen.

Konijn-Vermaas was sinds april 2013 voorzitter van RPAnhn. Onder haar leiding is onder meer de samenwerking tussen publieke en private partijen in de regio versterkt en zijn concrete afspraken met 32 partners vastgelegd in een convenant voor een werkende arbeidsmarkt tot en met 2025.

Veerkrachtige arbeidsmarkt
Gedeputeerde Zaal zet zich de komende twee jaar in voor een intensieve samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en overheid. Zaal: “Als provincie Noord-Holland hebben we met inbreng van stakeholders een visie tot 2030 vastgelegd om te komen tot een veerkrachtige arbeidsmarkt. Samenwerken is een van de rode draden in deze visie. Het voorzitterschap van RPAnhn als vertegenwoordiger van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord sluit daar mooi op aan. Door een goede samenwerking hopen we zowel voldoende gekwalificeerde medewerkers te realiseren voor het bedrijfsleven in de focussectoren als duurzame banen voor iedereen.”

Back To Top