De strategische visie ‘Naar toekomstbestendige bedrijventerreinen’ is voorbereid door het Economisch Forum
Holland boven Amsterdam en wordt onderschreven door bedrijvenorganisaties in Amsterdam (ORAM),
Zaanstreek (7 organisaties), Waterland (Vowa), IJmond (OV IJmond), Bedrijvige Regio Alkmaar, West-
Friesland (WBG) en de Kop van Noord-Holland.

Bedrijventerreinen en werklocaties hebben grote economische en maatschappelijke betekenis. Zo is 30% van
de werkgelegenheid daar gelokaliseerd. In de komende jaren groeit de behoefte aan beschikte bedrijventerreinen.
In Noord-Holland in en boven het Noordzeekanaal is een nijpend tekort aan bedrijventerreinen. De
ambities om de autonome groei, circulariteit, duurzame energievoorziening en de wateropgave te faciliteren,
vragen om extra ruimte.

Klik hier voor de complete strategische visie.

Back To Top