Huisvesting van werknemers vlak bij werk is maatschappelijk én economisch belang. Maar de komst van woningbouw zet de ruimte voor bedrijvigheid onder druk.

Kees Noorman (directeur Oram, de ondernemersvereniging in de Amsterdamse Regio) en Friso de Zeeuw (voorzitter Economisch Forum ’Holland boven Amsterdam’)

De ruimte voor bedrijvigheid in het Amsterdam- en Noordzeekanaalgebied wordt steeds krapper. Dat komt vooral door de grootschalige transformatie van bedrijventerreinen naar woongebieden, vooral in Amsterdam, maar ook in de Zaanstreek en de IJmond.

Denk – wat Amsterdam betreft – aan Haven-Stad, het Hamerkwartier, de Schinkel, NDSM en de Klaprozenbuurt. In Zaandam speelt het onder meer bij de Achtersluispolder. De komst van woningbouw zet de ruimte voor bedrijvigheid onder druk. Bedrijven verkeren lang in onzekerheid over hun toekomst.

Als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zien wij de noodzaak van nieuwe, geschikte woningbouwlocaties in. Passende huisvesting van werknemers op redelijke afstand van het werk is een maatschappelijk én economisch belang. Toch vragen we om te waken voor een te eenzijdige focus op wonen. In de beperkte ruimte die we beschikbaar hebben, is een balans tussen verschillende functies cruciaal. Dat vraagt om een bovenlokale ruimtelijke planning.

Klik hier voor de rest van het artikel

 

 

Back To Top