Wat het Economisch Forum wil:

  • Beschikbaarheid van voldoende kwantitatief en kwalitatief bedrijventerrein op goed bereikbare locaties
  • Koesteren huidige bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven (onder meer om de ‘tegenspits’ inhoud te geven)
  • Verduurzaming van berdrijventerreinen met streven naar energie-positiviteit
  • Geen verdringing van vitale bedrijvigheid door woningbouwplannen
  • Inzet op vestigingsmogelijkheden van bedrijven waarvoor in Amsterdam geen plaats meer is

Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Onderwerp: Uitvoering motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds d.d. 18 mei 2020 Kern van ons voorstel:…

Lees meer
Back To Top