Wat het Economisch Forum wil:

  • Beschikbaarheid van voldoende kwantitatief en kwalitatief bedrijventerrein op goed bereikbare locaties
  • Koesteren huidige bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven (onder meer om de ‘tegenspits’ inhoud te geven)
  • Verduurzaming van berdrijventerreinen met streven naar energie-positiviteit
  • Geen verdringing van vitale bedrijvigheid door woningbouwplannen
  • Inzet op vestigingsmogelijkheden van bedrijven waarvoor in Amsterdam geen plaats meer is

Situatie Tata Steel IJmuiden – brief

Lees hier de brief aan minister Wiebes inzake Tata Steel IJmuiden

Lees meer

Spraakmakers

Het rommelt al langer flink bij het Nederlandse staalbedrijf Tata Steel IJmuiden. En gisteren staakten…

Lees meer

Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Onderwerp: Uitvoering motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds d.d. 18 mei 2020 Kern van ons voorstel:…

Lees meer
Back To Top