Wat het Economisch Forum wil:

  • Beschikbaarheid van voldoende kwantitatief en kwalitatief bedrijventerrein op goed bereikbare locaties
  • Koesteren huidige bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven (onder meer om de ‘tegenspits’ inhoud te geven)
  • Verduurzaming van berdrijventerreinen met streven naar energie-positiviteit
  • Geen verdringing van vitale bedrijvigheid door woningbouwplannen
  • Inzet op vestigingsmogelijkheden van bedrijven waarvoor in Amsterdam geen plaats meer is

Werkgebieden en bedrijfsterreinen

Strategische visie van het Economisch Forum in 10 punten  Het Economisch Forum meent dat toekomstbestendige…

Lees meer

Provinciemanifest: Wij verwachten meer van de provincie

Manifest voor de provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland van het Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ Naar een…

Lees meer

Ruimte voor bedrijven en wonen: ’Wij hebben de oplossing’

Huisvesting van werknemers vlak bij werk is maatschappelijk én economisch belang. Maar de komst van…

Lees meer

Overzicht provinciale (subsidie-)regelingen bedrijventerreinen

Provincie Noord-Holland, PHB en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben een overzicht gemaakt van de regelingen voor…

Lees meer

Tekort aan bedrijventerreinen in Noord-Holland

In het grootste deel van Noord-Holland is of dreigt een tekort aan bedrijventerreinen. Daarom is…

Lees meer

Debat toekomst Tata Steel

Op 9 september vindt in de 2e Kamer een debat plaats over de toekomst van…

Lees meer

Advies aan Tata na afgeketste overname SSAB

Nieuw ronde, nieuwe kansen. Tata Steel heeft weliswaar een blauwtje gelopen met het afketsen van…

Lees meer

Brief behoefteraming bedrijventerreinen Noord-Holland Noord

Lees hier de brief inzake de behoefteraming voor werklocaties in Noord-Holland Noord.

Lees meer
Back To Top