Het regionaal bedrijfsleven, verenigd in het Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ en Natuur en Milieufederatie doen een voorstel voor een alternatieve, meer integrale aanpak van de Regionale Energiestrategie (RES) in Noord-Holland Noord.[1] Zij roepen gemeenten en provincie op om de aanpak van de RES te verbreden met extra aandacht voor energiebesparing, verduurzaming van bedrijventerreinen, een stevige inzet op innovatieve technieken, enkele andere zoekgebieden voor windmolens en met meer participatie. Het visiedocument ‘Van Kaart naar Vaart’ overhandigden zij op 4 september aan gedeputeerde Edward Stigter en aan de wethouders van de stuurgroep van de energieregio Noord-Holland Noord.

Lees hier het gehele rapport: Van Kaart naar Vaart!

[1] LTO Noord kan zich vinden in de concept-RES en onderschrijft deze alternatieve RES niet

Back To Top