De provincie zet zich met netbeheerders en gemeenten in om de problemen in de energie-infrastructuur op te lossen. De huidige congestieproblemen zijn groot. De provincie gaat zich richten op versnelling van uitbreiding van het elektriciteitsnet, het zoeken naar slimme oplossingen én het werken aan een programmering van het energiesysteem van de toekomst.

In de toekomst zal er nog heel veel extra energie-infrastructuur moeten worden gerealiseerd. Het Rijk, IPO en VNG hebben voorgesteld om met elkaar op regionaal niveau een programmering te maken. De provincie Noord-Holland en Liander hebben voorgesteld om in Noord-Holland Noord een pilot te starten. Met diverse partijen in de regio gaat de provincie kijken wat er op ons afkomt. Welke woningbouw en bedrijventerreinen worden ontwikkeld? Hoe zal de industrie verduurzamen en hoe moet de laadinfrastructuur eruit zien? Op basis hiervan wil de provincie slimme keuzes maken door bijvoorbeeld vraag en aanbod te koppelen en te besluiten welke energie-infra als eerste moet worden gerealiseerd.

Back To Top