Onderwerp: Uitvoering motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds d.d. 18 mei 2020

Kern van ons voorstel: Wij stellen voor om een aanzienlijk deel van de € 100 mln. die voor het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds beschikbaar komt, voor verduurzaming van bedrijventerreinen en de daarmee verbonden energietransitie te reserveren. Graag treden wij met u in overleg om dit voorstel toe te lichten en verder uit te werken.

Lees hier de brief

Back To Top