In het grootste deel van Noord-Holland is of dreigt een tekort aan bedrijventerreinen. Daarom is het Economisch Forum alert als een gemeente een bedrijventerrein wil transformeren naar woningbouw. Het Economisch Forum vraagt aan gemeenten tenminste tijdig en serieus overleg met gevestigde bedrijven bij het plannen voor woonbebouwing. Dat geldt ook voor woningbouwplannen in de directe omgeving van bedrijventerreinen, in verband met te verwachten overlast en hinder (en daarmee dus klagende bewoners).

Als voorbeeld nemen wij het grote bedrijventerrein Achtersluispolder in Zaandam waar de gemeentelijke besluitvorming fout dreigde te lopen. Ons lid OVZZ wist de gemeenteraad te weerhouden van overhaaste besluiten: https://ovzz.nl/motie-extra-onderzoek-transformatie-achtersluispolder-aangenomen.

Back To Top