Woensdag 11 mei was het hoofdkantoor van Tata Steel het toneel van de tweede partnerbijeenkomst van het Economisch Forum. Gastheer Donald Voskuil zorgde voor een warm welkom, voorzitter Friso de Zeeuw nam de deelnemers mee in waar het Economisch Forum voor staat, activiteiten, behaalde resultaten en voornemens. Bijvoorbeeld het Verkiezingsmanifest EF over de thema’s die cruciaal zijn voor het succes van ondernemingen in ons gebied: vestigingsklimaat, ruimtelijke ordening, wonen, duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, arbeidsmarkt, toerisme en gastvrijheid. Het manifest kreeg onder meer aandacht in het Noordhollands Dagblad en werd toegelicht tijdens een uitzending van NHNEXT.

Deze partnerbijeenkomst stonden arbeidsmarkt en opleidingen op het programma. Ben Tap, directeur RPAnhn, en provinciale ‘werkambassadeur’ John Herfkens namen de deelnemers mee in de wereld van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord en het Manifest Werken en ontwikkelen 2030 van de provincie Noord-Holland.

Noord-Holland Noord is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De activiteiten voor de  arbeidsmarktregio Noord-Holland Noorden worden al 20 jaar geïnitieerd, gecoördineerd en uitgevoerd door het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Binnen RPAnhn werken de 17 gemeenten in de regio samen met UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, totaal 32 partijen. Thema’s zijn leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit. Voorbeelden van initiatieven zijn de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen, waar 144 ondernemers de deuren openden voor bezoekers, waaronder veel studenten en werkzoekenden (45%). Voor mensen die mogelijk hun baan kwijt zouden raken tijdens de coronacrisis is het initiatief NHN Werkt Door ontstaan, waar werkenden en werkzoekenden geholpen worden, met bijvoorbeeld loopbaancoaching of een opleiding, om de overstap te maken naar ander werk of een kansberoep. Tot slot riep Ben Tap de werkgevers op om ook hun verantwoordelijkheid te pakken en anders te kijken naar talent om het personeelstekort aan te pakken: blijf niet hangen in de zoektocht naar de schaap-met-vijf-poten die 40 uur aan de slag gaat. Kijk ook naar skills in plaats van alleen naar diploma’s, knip functies op in twee parttime aanstellingen, zet open hiring in en vergeet vooral niet te kijken naar de groep mensen die nu nog aan de kant staan.

John Herfkens sloot aan bij het verhaal van Ben Tap door het Manifest Werken en ontwikkelen 2030 van de provincie toe te lichten. In 2021 is samen met ruim 160 partijen een plan (manifest) vastgesteld om de energietransitie te realiseren. Er zijn in Noord-Holland tot 2030 per jaar 16.000 mensen nodig om dat te realiseren (waarvan 5.800 in Noord-Holland Noord). Dat plan is tot stand gekomen door drie vragen te beantwoorden met elkaar:

  • Hoe zien arbeid en onderwijs eruit in 2030?
  • Wat moeten we doen om dat te realiseren?
  • Waar beginnen we mee?

Op basis daarvan is de huidige actieagenda ontstaan: het Manifest Werken en ontwikkelen. Dit manifest is van iedereen die woont, werkt en leeft in de provincie Noord-Holland. Onder leiding van aanjagers zijn ontwikkelcoalities bezig om de gewenste resultaten te realiseren. Daarmee verwacht de provincie de vraag van ondernemers/werkgevers naar goed opgeleid personeel te kunnen realiseren. Het is een enorme opgave, maar samenwerking is de sleutel.

Friso de Zeeuw: “Vanuit de presentaties van Ben en John zijn bij mij een aantal zaken blijven hangen. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich meer dan ooit ‘van werk naar werk’. Een leven lang leren wordt eindelijk praktijk. Daarom is voor ons, ondernemers, een hechte, flexibele en snelle samenwerking met het onderwijs (met name hbo en mbo) noodzakelijk.” Ook werkgevers moeten veranderen, constateert Friso: “40 uur per week werken is bijvoorbeeld lang niet meer voor iedereen de norm. Met name het MKB moet hierin meer souplesse gaan tonen. En vaak zijn de arbeidsvoorwaarden in Amsterdam aantrekkelijker dan in onze regio. Ook daarin zullen werkgevers in onze regio een tandje bij moeten zetten.”

De onbekendheid van de werkende bevolking met bedrijven in de eigen omgeving ervaart Friso vaak als verbijsterend. “Daarom is een evenement als de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen erg waardevol. En de doelen in het Manifest Werken en ontwikkelen spreken mij zeer aan. Mooi dat we van daaruit snel resultaten kunnen realiseren. Zo hebben we een ontwikkelfonds opgericht om iedere medewerker altijd toegang tot onderwijs te geven en hebben we Servicepunten Techniek opgericht om de vragen van ondernemers sneller en beter te kunnen beantwoorden. Alles met als doel het netwerk te versimpelen en sneller resultaat te realiseren.

Klik hier voor de presentatie van de partnerbijeenkomst

 

 

Back To Top