De toenemende krapte en mismatch op de arbeidsmarkt dwingt ons tot anders denken over onderwerpen als werven en opleiden. Daarom gaan ondernemers, bestuurders, directeuren en (HR-)managers in Noord-Holland Noord omdenken tijdens Het Grootste Werkfestival op dinsdagmiddag 23 november in Schouwburg Het Park in Hoorn! Want door anders te kijken naar de acties die nodig zijn, kunnen we het verschil maken. Denk ook mee om en meld aan via www.hetgrootstewerkfestival.nl. 

Voor het eerst sinds het begin van de CBS-meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 vacatures en het aantal banen groeit nog steeds. Om deze mismatch op de veranderende arbeidsmarkt aan te pakken is anders denken nodig. Zowel door het bedrijfsleven dat op zoek is naar nieuw talent, als het onderwijs en de overheid – maar óók de werknemer. Het is een leven lang ontwikkelen voor al deze groepen. 

Door anders te kijken naar de acties die nodig zijn, kunnen we het verschil maken. Daarom staat omdenken op 23 november centraal en gaat het programma in op vragen als: Welke regionale initiatieven helpen en houden mensen duurzaam aan het werk? Wat zijn de trends en ontwikkelingen waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen?, en Hoe kunnen ondernemers, onderwijs, overheid en werknemers samenwerken en successen boeken?  

Meer informatie 
Wanneer: 23 november
Tijd: 15.00-18.30 uur 
Locatie: Stadsschouwburg Het Park, Hoorn 

Het Grootste Werkfestival is zowel live als online te volgen. Meer informatie over het programma en aanmelden: www.hetgrootstewerkfestival.nl.  

Over Het Grootste Werkfestival 
Het Grootste Werkfestival is een initiatief van RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) en haar partners. Dat samenwerking op de arbeidsmarkt essentieel is, bevestigen de partners van RPAnhn: onderwijs, ondernemers, werknemers en overheid. De ambitie van RPAnhn is een krachtige arbeidsmarkt en het creëren van kansen zodat iedereen die kan werken, gaan werken en zo een bijdrage kan leveren aan een sterke, regionale economie. Het jaarlijkse Grootste Werkfestival staat in het teken van werk en arbeidsmarktontwikkelingen in de regio Noord-Holland Noord en biedt een inkijkje in alle mooie projecten die worden ondernomen voor een werkende arbeidsmarkt.  

Back To Top