Alle bestuurders van de 18 gemeenten in Noord Holland Noord, de 6 gemeenten van regio Amstelland-Meerlanden, de 7 gemeenten van regio Zuid-Kennemerland & IJmond en Amsterdam ondersteund door de Provincie Noord Holland, het Economisch Forum Holland boven Amsterdam en het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord pleiten in een brandbrief gericht aan het Kabinet voor maatwerk bij de NOW en TVL subsidieregelingen. Het gaat hierbij meestal om ondernemers in de detailhandel, cultuur, horeca en andere branches die net buiten de vereisten vallen voor de NOW-regeling (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) en TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Het ‘omvallen’ van bedrijven zal tot onnodig verlies van werkgelegenheid leiden evenals leegstand en verpaupering binnen onze kernen.

Via deze link is de brief te lezen

Back To Top