WBG en ondernemers groot Enkhuizen presenteren visie op gebiedsontwikkeling en aansluiting N307 op Houtribdijk

De Westfriese Bedrijvengroep en de ondernemers in groot Enkhuizen werkten de afgelopen maanden samen aan een visie voor de aansluiting van de N307, de Westfrisiaweg, op de Houtribdijk. Ze brachten kansen in kaart voor de infrastructuur én de ontwikkeling van het gebied eromheen. Maandag 10 juni presenteerden ze het project en overhandigden ze een kansenkaart aan de bestuurders van de SED-gemeenten.

WBG-voorzitter Hans-Peter Baars: ‘De kansen voor de aansluiting van de N307, de Westfrisiaweg, op de Houtribdijk die Enkhuizen verbindt met Lelystad zijn al héél lang zichtbaar. Een grote wens ook, voor veel ondernemers én particulieren in de regio. Zéker met de werkzaamheden aan de A7 werd goed zichtbaar hoe kwetsbaar de bereikbaarheid van Westfriesland is. Daarom hebben samen met de ondernemers in Enkhuizen, maar ook de gebieden daaromheen, gewerkt aan onze visie voor dit gebied.

Hierbij gaat het niet alleen om de infrastructuur, maar ook de ontwikkeling van het gebied eromheen. In de vorm van een ‘Kansenkaart’ dragen wij ideeën aan voor o.a. woningbouw, uitbreiding (nautische) industrie en natuurontwikkeling. Nu ligt de regie voor het vervolg bij de bestuurders van de SED-gemeenten, maar we hopen van harte dat we samen met dit gebied aan de slag kunnen, de komende jaren.’

Focus op oost-west verbinding

De bretels van noord naar zuid die Westfriesland verbindt met de rest van de regio is te kwetsbaar. Daarom focust dit plan zich op de infrastructuur van oost naar west. De Houtribdijk vormt dan een belangrijke verbinding over het water. Een directe aansluiting en op termijn ook verbreding leidt tot een betere en veiligere verbinding, wat ook positieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid rond Stede Broec en Enkhuizen.

De ontwikkeling van het omliggende gebied biedt mogelijkheden voor de bedrijventerreinen, waarbij de focus komt te liggen op de nautiek, maar ook duurzaamheid en veiligheid. Ook kan industrie worden verplaatst naar een nieuw gebied aan de buitenzijde van Enkhuizen, wat weer kansen biedt voor ontwikkeling van andere gronden. In het plan is ook woningbouw opgenomen in zowel Bovenkarspel als Enkhuizen, met onder andere waterwoningen voor de kust van Enkhuizen. Andere accenten zijn natuur en recreatie, waterbeheer en dijkversterking en energie.

Bekijk het presentatieboekje met de toelichtingen

Meerjarenplan

De Kansenkaart is door de wethouders van de SED-gemeenten goed ontvangen. Wethouder Wim Bijman van Enkhuizen: ‘We maken nu een plan dat we over 10 jaar kunnen realiseren. Een extra pluspunt is dat je met een rechtstreekse verbinding met de Houtribdijk ook veel minder verkeer hebt dat de stad in gaat.’

Wethouder Nico Slagter van Stede Broec: ‘We kunnen hiermee voortborduren op het plan uit 2014 en dit als overheid samen met de Westfriese Bedrijvengroep oppakken.’ En ook Wethouder Jan Franx van Enkhuizen ziet vooral veel kansen: ‘Het huidige plan vanuit de provincie liep tot 2022 en onze vraag was al: hoe nu verder? We moeten hier ook de provincie Flevoland bij betrekken, omdat de dijk vanaf de sluizen op hun grondgebied ligt. Maar ik wil hier wel graag mee aan de slag.’

Vanuit de zaal kwamen ook positieve geluiden. De leefbaarheid binnen de SED-gemeenten, maar ook de rest van de regio verbeterd met een betere aansluiting én goede ontwikkeling van de omliggende gebieden. En deze gebiedsontwikkeling creëert ook weer kansen op het gebied van economie, duurzaamheid, woningbouw en recreatie.

Back To Top