Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om een ‘Ruimtelijk Voorstel’ te maken. Het Rijk kijkt wat waar mogelijk is en maakt afspraken over de toekomstige inrichting van Nederland. De provincie heeft daarom het Ruimtelijk Voorstel voor Noord-Holland.

Economisch Forum Holland boven Amsterdam heeft kennisgenomen van dit concept ruimtelijk voorstel Noord-Holland en hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reactie te geven. Concluderend betekende dit voorstel voor ons: de fysieke ruimte mag beperkt zijn, dit ‘voorstel’ biedt nog volop ruimte voor verbetering.

Economisch Forum gaat daarom graag met de provincie, de gemeenten en onze partners in gesprek hoe we gezamenlijk tot een goede invulling van de komende nota kunnen komen.

Klik hier voor de gehele reactie.

Back To Top