Dit artikel geschreven door Friso de Zeeuw en Kees Noorman verscheen op 2 mei 2023 in het Noordhollands Dagblad.

Ondernemend Noord-Holland, met als spreekbuizen het Economisch Forum Holland boven Amsterdam en Oram, de ondernemersvereniging in de Amsterdamse regio, ziet brood in een brede coalitie van BBB-VVD-PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten. Friso de Zeeuw en Kees Noorman, voorzitters van de twee clubs, sommen op wat partijen bindt.

Vier politieke partijen zijn momenteel bezig tot een coalitie te komen in Noord-Holland: BBB-VVD-PvdA- GroenLinks. Op het eerste oog tegenpolen. Als je de verkiezingsprogramma’s op het gebied van economie naast elkaar legt zien wij ook parallellen. Het gaat echter niet van zelf: het vergt assertiviteit en initiatief om gezamenlijk tot een sterk economisch beleid te komen voor Noord-Holland. Wij vragen de formerende partijen te koersen op een robuuste, innovatieve en duurzame economie.

De vier partijen lijken het eens over de volgende punten:

 • Noord-Holland moet kiezen voor de maakindustrie en gezamenlijk werken aan vergroening
 • Havens spelen belangrijke rol in de omschakeling van fossiele naar duurzame energie
 • Het Noordzeekanaalgebied moet dé hub in Nederland worden voor energietransitie en duurzame industrie. Ook Den Helder krijgt hierin een sleutelrol.
 • De provincie kan investeringen in waterstoftransport (infra, pijpleiding) ontgrendelen door partijen bij elkaar te brengen en te versnellen en (co)financiering te organiseren.
 • Noord-Holland moet een koploper worden op het gebied van circulaire economie,
 • Beter zicht op de daadwerkelijke uitstoot op het Tata Steel terrein door middel van betere registratie, metingen en monitoring van stoffen. Een schone industrie die groen staal produceert op basis van waterstof past in ambities voor de energietransitie.

Oppepper
Standpunten dus, die de Noord-Hollandse economie een oppepper kunnen geven. De formerende partijen doen in ieder geval goed aan de volgende acht punten in hun gezamenlijk akkoord over te nemen:

 • Oog hebben voor de ondernemers door vermindering van de regeldruk en de vereenvoudiging van procedures en vergunningaanvragen (BBB).
 • Om het bedrijven te vestigen en te kunnen innoveren, moet de provincie de regie nemen in de energiecongestie. Probleem met Liander oplossen binnen maximaal twee jaar (BBB).
 • Versterken van de omgevingsdiensten. Meer investeringen in werknemers en opleiding, om de juiste kennis te krijgen bij vergunningverlening en handhaving (GroenLinks).
 • Tekort aan arbeidskrachten voor de energietransitie aanpakken met mbo’s, Tata Steel Academy kan belangrijke rol spelen in technisch onderwijs energietransitie (GroenLinks)
 • Ruimte voor bedrijventerreinen, ook milieucategorieën 4 en 5. De provincie vrijwaart vitale bedrijventerreinen met bovenlokale betekenis van transformatie naar woningbouw (VVD).
 • Goede ruimtelijke inpassing vraagt om duidelijkheid in het Noordzeekanaalgebied: Houtrakpolder, Wijkermeerpolder, delen Haven Stad beschikbaar voor verduurzaming van de industrie (VVD).
 • Samen met bedrijven werken aan slimmer en schoner vervoer van goederen op de weg en water (PvdA).
 • Een sterke provincie treedt verbindend op en jaagt samenwerking aan tussen gemeenten, bedrijven, het Rijk, de EU en met allerlei regionale overlegorganen (PvdA).

Overtuigend
Als stem van ondernemend Noord-Holland hebben wij vanzelfsprekend meer aanbevelingen voor het nieuwe provinciebestuur. Die hebben Economisch Forum en Oram individueel bij de onderhandelende partijen onder de aandacht gebracht. Hier trekken wij de conclusie dat – als het om een robuuste economische ontwikkeling gaat – de vier partijen tot een overtuigend programma kunnen komen. We zijn benieuwd!

Friso de Zeeuw is voorzitter Economisch Forum Holland boven Amsterdam en Kees Noorman is directeur Oram, de ondernemersvereniging in de Amsterdamse regio.

Back To Top