KEN JE LOKALE BEDRIJFSLEVEN. Communiceer direct met de grote en kleinere bedrijven binnen de gemeente. Met korte lijnen en met ambtelijke contactpersonen die je niet van het kastje naar de muur sturen. Zorg voor voldoende ambtelijke capaciteit in de domeinen economie, ruimtelijke ordening en milieu. Wees duidelijk, transparant en snel; liever een telefoontje dan een brief van vier kantjes.

ZORG VOOR VOLDOENDE BEDRIJVENTERREINEN IN DE GEMEENTE EN DE REGIO. In de meeste delen van onze regio zijn tekorten of dreigen die op korte termijn te ontstaan. Schoon, heel en veilig zijn bekende begrippen die onverkort geldig zijn voor winkelcentra en bedrijventerreinen. Daar heeft het bedrijfsleven ook zelf een taak; beloon hun inspanningen.
Soms is herstructurering nodig, maar wees terughoudend met woningbouw op of dicht bij bedrijventerreinen.

WERK ACTIEF MEE AAN OPLOSSINGEN VOOR DE KRAPTE OP HET ELEKTRICITEITSNET. De krapte is een ramp voor het bedrijfsleven. Werk actief mee aan het wegwerken van de tekorten door snelle vergunningverlening voor nieuwe transformatorhuizen, kabels et cetera. En werk mee aan alternatieve, duurzame oplossingen voor de energievoorziening op bedrijventerreinen en steun die ook financieel. Bijvoorbeeld door plaatsing van opslagvoorzieningen, matching van vraag en aanbod en extra besparingsacties.

DOE BIJ HET OPSTELLEN VAN NIEUWE REGELGEVING DE MKB-TOETS. Niet moeilijk en erg effectief. Voorkom onnodige regeldruk.

WERK REGIONAAL SAMEN MET ANDERE GEMEENTEN EN MET HET REGIONAAL BEDRIJFSLEVEN. Zaken als bedrijventerreinen, mobiliteit en verduurzaming zijn alleen op bovenlokaal niveau op te lossen.

Al deze thema’s komen uitgebreid terug in het collegemanifest én in de NHNEXT-uitzending over Lokale politiek en bedrijfsleven: Samenwerken aan een vitaal bedrijfsleven.
Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’

Friso de Zeeuw, voorzitter

Back To Top