Op vrijdag 1 december kwamen burgemeesters, wethouders, ondernemers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs uit alle 17 gemeenten samen tijdens de tweede bestuurlijke bijeenkomst Regionale Samenwerking Noord-Holland Noord. Met als locatie het prachtige Kasteel Radboud te Gemeente Medemblik.

De bestuurlijke bijeenkomst had als doel de regionaal bestuurders bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot de verslechterende energievoorziening en samen na te denken over creatieve oplossingen. Aan de hand van een interactief programma ging men de dialoog met elkaar aan en was er voldoende ruimte voor vragen aan bestuurders, ondernemers en betrokken partijen TenneT, Liander en Taskforce E-Infra Noord-Holland (Provincie Noord-Holland). Deze bijeenkomst is samen met de ondernemersverenigingen Westfriese Bedrijvengroep, Ondernemend Alkmaar en Ondernemerskoepel Kop van Noord-Holland georganiseerd. Deze werken samen in het Economisch Forum Holland boven Amsterdam.

Het was  een interessante bijeenkomst over de uitdagingen van het elektriciteitsnetwerk in onze regio. Het werd al snel duidelijk dat er een grote behoefte is aan meer informatie en samenwerking op dit gebied. De vraag naar elektriciteit neemt toe, net als het aanbod van duurzame energie uit lokale bronnen. Maar het energienet kan deze ontwikkelingen niet goed bijhouden en dat levert problemen op voor ondernemers die afhankelijk zijn van een betrouwbare stroomvoorziening.

Rob Niele, directeur van Ondernemend Alkmaar, bracht dit signaal over. De hoop is dat dit signaal opgepakt wordt door alle betrokkenen. Want innovatieve bedrijven kunnen anders niet uitbreiden en/of verduurzamen als zij geen toegang krijgen tot het elektriciteitsnet.

In aanvulling tot deze bestuurlijke bijeenkomst schreef Floris-Jan Blok, belangenbehartiger VNO-NCW West voor Noord-Holland en stafmedewerker Economisch Forum, een opiniestuk in het Financieel Dagblad over de krapte op het elektriciteitsnet. Het probleem rondom netcongestie moet geen politieke ‘links/rechts’-discussie worden, maar gewoon efficiënt worden opgelost, zo betoogt hij. Dit artikel was te lezen in de krant van vrijdag 8 december en via deze link of deze link.

Back To Top